Komunikaty

23.06.2020

W DNIU 25 CZERWCA W GODZINACH RANNYCH NA I SEKTORZE ODBĘDZIE SIĘ ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. ODPADY MOŻNA GROMADZIĆ NA ŁĄCE POMIĘDZY CHODNIKIEM A STANOWISKIEM ŚMIECI KOMUNALNYCH OD DZISIAJ DO CHWILI ODBIORU.

28.03.2020

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 ORAZ KONIECZNOŚCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW WPROWADZA SIĘ OGRANICZENIE Z KORZYSTANIA Z DZIAŁEK- NA TERENIE ROD MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE DZIAŁKOWCY I ICH NAJBLIŻSZE OSOBY. RÓWNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ZE W OKRESIE EPIDEMII OBOWIĄZUJE ZAKAZ ORGANIZOWANIA SPOTKAŃ I IMPREZ – DOTYCZY TO RÓWNIEŻ CAŁEGO OGRODU W TYM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK.

28.03.2020

ZARZĄD ROD PŁASZÓW WYJĄTKOWO URUCHAMIA W DNIU 1 KWIETNIA b.r. DYŻUR KASY I BIURA. APELUJEMY O PRZYCHODZENIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PILNYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZAŁATWIĆ TELEFONICZNIE. W TYM DNIU MOŻNA WPŁACAĆ NALEŻNOŚCI W KASIE. INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE U PREZES OGRODU 662-054-918, ORAZ DODATKOWO W ŚRODY OD GODZ. 15.00 DO 18.00 POD NUMEREM 511 904 514. NALEŻNOŚCI WPŁACAMY NA KONTO OGRODU 58 8591 0007 0020 0000 3867 0001. APELUJEMY DO PAŃSTWA O DOKONYWANIE WPŁAT ZALICZKOWYCH ZA DZIAŁKI I TERMINOWE WPŁATY ZA PRĄD.

11.03.2020

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 ORAZ KONIECZNOŚCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW ZARZĄD ROD PŁASZÓW OD 25 MARCA b.r. ZAWIESZA DYŻURY KASY I BIURA W ROD PŁASZÓW. INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH MOŻNA UZYSKAĆ U PREZES OGRODU 662-054-918, NALEŻNOŚCI WPŁACAMY NA KONTO OGRODU 58 8591 0007 0020 0000 3867 0001 (W OPISIE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ NUMER DZIAŁKI) APELUJEMY DO PAŃSTWA O DOKONYWANIE WPŁAT ZALICZKOWYCH ZA DZIAŁKI I TERMINOWE WPŁATY ZA PRĄD.

11.03.2020

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W OPARCIU O WYTYCZNE KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD W ZWIĄZKU Z ROZWIJAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA COVID-19 ORAZ KONIECZNOŚCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW I ICH RODZIN, ZARZĄD ROD PŁASZÓW PRZESUWA TERMIN WALNEGO ZEBRANIA , KTÓREGO ODBYCIE PLANOWANE BYŁO 18 KWIETNIA. O NOWYM TERMINIE ZAWIADOMIMY PAŃSTWA PISEMNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ.

11.03.2020

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM WŁĄCZENIEM WODY W MIESIĄCU KWIETNIU (W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW POGODOWYCH), DO KOŃCA MARCA 2020 R. NALEŻY ZAMKNĄĆ WSZYSTKIE KRANY. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA AWARII NA DZIAŁCE KOSZT USUNIĘCIA USTERKI I KOSZT WYCIEKU WODY OBCIĄŻA DZIAŁKOWCA.