Komunikaty

26.11.2021

UWAGA !

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W DNIU 3 LISTOPADA 2021 NASTĄPI WYŁĄCZENIE WODY NA OKRES ZIMOWY.PO TYM TERMINIE NALEŻY ODKRĘCIĆ WSZYSTKIE KRANY CELEM SPUSZCZENIA WODY. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA AWARII NA DZIAŁCE KOSZT USUNIĘCIA USTERKI I KOSZT WYCIEKU WODY OBCIĄŻA DZIAŁKOWCA..

30.03.2021

UWAGA !

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM WŁĄCZENIEM WODY NALEŻY ZAKRĘCIĆ WSZYSTKIE KRANY DO 9 KWIETNIA 2021 r. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA AWARII NA DZIAŁCE KOSZT USUNIĘCIA USTERKI I KOSZT WYCIEKU WODY OBCIĄŻA DZIAŁKOWCA.

01.03.2021

Dziękuję wszystkim, którzy dokonali wpłaty zaliczek za działki. W dniu 27.02.2021 wysłana została do Państwa drogą mailową informacja o płatnościach za działkę za rok 2021. Termin zapłaty to 31 maj 2021 rok, przy każdej pozycji znajduje się ten termin. Ponieważ na razie nie ma warunków na Walne Zebranie, płacimy opłaty w wysokości takiej, jak w roku 2019 i 2020, przy czym jeśli odbędzie się zebranie i podniesiona zostanie któraś z opłat, będzie konieczność dopłaty. Ponieważ niektórzy działkowicze w ubiegłym roku wpłacili wyższe kwoty, niż obowiązywały, bądź dokonali przedpłat w roku ubiegłym lub bieżącym, wszystkie te kwoty zostały uwzględnione i pomniejszyły należności do zapłaty. Bardzo proszę o podanie aktualnych adresów mailowych, jeżeli do kogoś wiadomość nie doszła, bo od niektórych z Państwa poczta zwraca nie dostarczoną wiadomość. Serdecznie pozdrawiam Marzena Smęder

05.11.2020

W DNIU 11.11.2020 KASA I BIURO BĘDĄ NIECZYNNE, W NASTĘPNYCH TYGODNIACH BIURO PRACOWAĆ BĘDZIE TYLKO W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ TELEFONICZNIE CELEM ZAŁATWIANIA SPRAW TELEFON PREZES 662-054-918. WEJŚCIE DO BIURA TYLKO W MASECZKACH ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS. PO WEJŚCIU OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK.

05.11.2020

OD DNIA 1.12.2020 NA SEKTORZE I i II PODSTAWIANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE POJEMNIKI NA ŚMIECI SEGREGOWANE. WSZYSCY DZIAŁKOWICZE ZOBOWIĄZANI SĄ DO SEGREGOWANIA ODPADÓW I WRZUCENIA ICH DO ODPOWIEDNICH POJEMNIKÓW. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYRZUCANIA ŚMIECI DO NIEODPOWIEDNICH POJEMNIKÓW BĄDŹ POZA POJEMNIKI, KOSZTEM SEGREGACJI OBCIĄŻYMY DZIAŁKOWCA.

05.11.2020

UWAGA !

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W DNIU 7 LISTOPADA 2020 NASTĄPI WYŁĄCZENIE WODY NA OKRES ZIMOWY. PO TYM TERMINIE NALEŻY ODKRĘCIĆ WSZYSTKIE KRANY CELEM SPUSZCZENIA WODY. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA AWARII NA DZIAŁCE KOSZT USUNIĘCIA USTERKI I KOSZT WYCIEKU WODY OBCIĄŻA DZIAŁKOWCA.

23.06.2020

W DNIU 25 CZERWCA W GODZINACH RANNYCH NA I SEKTORZE ODBĘDZIE SIĘ ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. ODPADY MOŻNA GROMADZIĆ NA ŁĄCE POMIĘDZY CHODNIKIEM A STANOWISKIEM ŚMIECI KOMUNALNYCH OD DZISIAJ DO CHWILI ODBIORU.

28.03.2020

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 ORAZ KONIECZNOŚCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW WPROWADZA SIĘ OGRANICZENIE Z KORZYSTANIA Z DZIAŁEK- NA TERENIE ROD MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE DZIAŁKOWCY I ICH NAJBLIŻSZE OSOBY. RÓWNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ZE W OKRESIE EPIDEMII OBOWIĄZUJE ZAKAZ ORGANIZOWANIA SPOTKAŃ I IMPREZ – DOTYCZY TO RÓWNIEŻ CAŁEGO OGRODU W TYM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK.

28.03.2020

ZARZĄD ROD PŁASZÓW WYJĄTKOWO URUCHAMIA W DNIU 1 KWIETNIA b.r. DYŻUR KASY I BIURA. APELUJEMY O PRZYCHODZENIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PILNYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZAŁATWIĆ TELEFONICZNIE. W TYM DNIU MOŻNA WPŁACAĆ NALEŻNOŚCI W KASIE. INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE U PREZES OGRODU 662-054-918, ORAZ DODATKOWO W ŚRODY OD GODZ. 15.00 DO 18.00 POD NUMEREM 511 904 514. NALEŻNOŚCI WPŁACAMY NA KONTO OGRODU 58 8591 0007 0020 0000 3867 0001. APELUJEMY DO PAŃSTWA O DOKONYWANIE WPŁAT ZALICZKOWYCH ZA DZIAŁKI I TERMINOWE WPŁATY ZA PRĄD.

11.03.2020

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 ORAZ KONIECZNOŚCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW ZARZĄD ROD PŁASZÓW OD 25 MARCA b.r. ZAWIESZA DYŻURY KASY I BIURA W ROD PŁASZÓW. INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH MOŻNA UZYSKAĆ U PREZES OGRODU 662-054-918, NALEŻNOŚCI WPŁACAMY NA KONTO OGRODU 58 8591 0007 0020 0000 3867 0001 (W OPISIE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ NUMER DZIAŁKI) APELUJEMY DO PAŃSTWA O DOKONYWANIE WPŁAT ZALICZKOWYCH ZA DZIAŁKI I TERMINOWE WPŁATY ZA PRĄD.

11.03.2020

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W OPARCIU O WYTYCZNE KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD W ZWIĄZKU Z ROZWIJAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA COVID-19 ORAZ KONIECZNOŚCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW I ICH RODZIN, ZARZĄD ROD PŁASZÓW PRZESUWA TERMIN WALNEGO ZEBRANIA , KTÓREGO ODBYCIE PLANOWANE BYŁO 18 KWIETNIA. O NOWYM TERMINIE ZAWIADOMIMY PAŃSTWA PISEMNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ.

11.03.2020

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM WŁĄCZENIEM WODY W MIESIĄCU KWIETNIU (W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW POGODOWYCH), DO KOŃCA MARCA 2020 R. NALEŻY ZAMKNĄĆ WSZYSTKIE KRANY. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA AWARII NA DZIAŁCE KOSZT USUNIĘCIA USTERKI I KOSZT WYCIEKU WODY OBCIĄŻA DZIAŁKOWCA.