Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Zarząd ROD Płaszów zobligowany jest do zaprzestania publikacji opłat na stronie internetowej ogrodu.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Płaszów" w Krakowie informuje, że istnieje możliwość informowania Państwa o aktualnych płatnościach poprzez wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną.

W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymywaniem takich wiadomości, proszone są o zgłoszenie się do Zarządu (w godzinach pracy biura) w celu zaktualizowania kartotek o adres poczty elektronicznej.