Zarząd R.O.D.
Komisja Rewizyjna
Marzena Smęder – Prezes ROD Maria Rynarzewska – Przewodnicząca
Leon Biel – Wiceprezes RODBogusław Ostrowski – Członek
Mieszaniec Piotr – Wiceprezes ROD Czesław Sopel – Członek
Piotr Wójcik – Skarbnik
Grażyna Florkiewicz – Sekretarz
Teresa Kapecka – Członek Zarządu
Bolesław Markiewicz – Członek Zarządu
Dariusz Buda – Członek Zarządu