Zarząd R.O.D.
Komisja Rewizyjna
Marzena Smęder – Prezes ROD Łukasz Mach – Przewodniczący
Leon Biel – Wiceprezes ROD Sławomir Biernacki – Zastępca Przewodniczącego
Sławomir Brodzik – Skarbnik Henryka Jurek – Sekretarz
Grażyna Florkowska – Sekretarz
Dariusz Buda – Członek Zarządu
Stanisław Jęzak – Członek Zarządu
Teresa Kapecka – Członek Zarządu
Piotr Mieszaniec – Członek Zarządu
Zbigniew Zyguła – Członek Zarządu