Rok 2020 to 85 lat istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Płaszów” w Krakowie.

Image 2

Nie mieliśmy niestety możliwości zorganizowania uroczystego spotkania z okazji rocznicy z uwagi na epidemię wirusa Covid-19 i szczególnie niekorzystną sytuację w Krakowie. Dla upamiętnienia tego tak szczególnie ważnego a zarazem trudnego roku, Zarząd ufundował tablicę pamiątkową, której treść nie tylko upamiętnia 85 – lecie ROD, ale także podkreśla bardzo ważną rolę, jaką pełniły ogrody działkowe podczas epidemii, szczególnie w dużych miastach, takich jak Kraków. Tablica ta została umieszczona na ścianie Domu Działkowca. W dniu 16 grudnia 2020 roku jej odsłonięcia dokonali najstarsi działkowcy z ogrodu „Płaszów” w Krakowie: Pan Ryszard Kotelon i Pan Czesław Sopel oraz członek Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie Pan Władysław Smęder.

Image 2

Z okazji rocznicy ROD „Płaszów” w Krakowie otrzymał niezwykle cenne pamiątki w postaci pucharu od Krajowego Zarządu PZD i dyplomu podpisanego przez Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD oraz pucharu od Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie i dyplomu podpisanego przez Panią Martę Warmuz, Prezes OM PZD w Krakowie.

Image 2

Serdecznie dziękujemy za przepiękne puchary oraz dyplomy i wyrażamy nadzieję, że będziemy mogli zaprosić nasze władze do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Płaszów” na wspólną uroczystość ze wszystkimi naszymi Działkowcami, w bardziej sprzyjających okolicznościach, kiedy zakończy się pandemia.

Zarząd ROD Płaszów

w Krakowie